BUFORY

BUFORY Stałość oddziaływania krwi jest uwarunkowana składem osocza i krwinek czerwonych oraz czynnością narządów, zwłaszcza wydalniczych. Zdolność roztworu utrzymywania oddziaływania na stałym. poziomie nazywa się zdolnością buforową lub tłumikową. Właściwości buforowe posiada roztwór, zawierający słaby kwas i sól zasadową tego kwasu. Jeżeli do ,takiego roztworu dodamy silnego kwasu lub zasady, to nie zauważymy tak wyraźnego przesunięcia pH w stronę kwaśną lub zasadową, jak to widzimy przy dodaniu kwasu lub zasady do wody. , Tłumaczy się to tym, że anion słabego kwasu może wiązać jony wodorowe, dając niezdysocjowane cząsteczki kwasu. W roztworze powstaje wtedy niezdysocjowany słaby kwas i sól silnego kwasu, dzięki czemu roztwór buforowy zmniejsza możliwość przesunięcia oddziaływania. Tak samo sprawa przedstawia się, jeżeli do roztworu buforowego dodamy silnej zasady. Wtedy wodorotlenowe jony (OH) łączą się z jonami wodorowymi tego roztworu na wodę, (H20), obecny zaś w roztworze niezdysocjowany (wskutek hydrolizy), słaby kwas dysocjuje, dając nowe jony wodorowe na miejsce związanych z jonami OH. [przypisy: endometrioza tania apteka internetowa, forum biolog medycyna, tania apteka internetowa ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby genetyczne człowieka forum biolog medycyna tania apteka internetowa