Badanie radiologiczne jelit

Badanie radiologiczne jelit e) Badanie bakteriologiczne kału 3. Badanie radiologiczne Badanie radiologiczne przewodu pokarmowego w chorobach jelit wykonywa się: 1) jako prześwietlanie oraz zdjęcie puste, tzn. bez użycia papki kontrastowej; 2) jako prześwietlanie oraz zdjęcie po podaniu wewnętrznym papki kontrastowej i 3) jako prześwietlanie oraz zdjęcie po wlewie kontrastowym przez odbytnicę. Badania puste stosuje się w niedrożności jelit, zwłaszcza w . postaci ostrej, powstałej wskutek zadzierzgnienia (ileus e strangulatione), w której badanie radiologiczne przewodu pokarmowego przy użyciu papki kontrastowej jest niedopuszczalne. Badając promieniami rentgenowskimi dwunastnicę zwraca się uwagę na szybkość przechodzenia papki przez odźwiernik i przez dwunastnicę, położenie dwunastnicy, zachowanie się jej fałdów, jej kształt, ubytki, nisze, bolesność uciskową, zachowanie się podczas głębokiego oddychania, w różnych położeniach ciała itd. Badanie to wykonywa się równocześnie z badaniem żołądka. Jednolitego obrazu jelit cienkich badaniem radiologicznym uzyskać nie można, a to dlatego, że papka dociera do nich w stanie bardzo rozrzedzonym przez soki trawienne i przez żółć i przechodzi szybko przez ich pętle. Dopiero po zgęszczeniu papki w kątnicy znowu uzyskuje się cień, który posuwa się wzdłuż okrężnicy od kątnicy do odbytu. [przypisy: terapia uzaleznien, terapia uzaleznien alkoholizmu, lecznie uzależnień ]

Do radiologicznego badania wyrostka robaczkowego polecano takze specjalna metode

Do radiologicznego badania wyrostka robaczkowego polecano także specjalną metodę, którą podam w rozdziale o przewlekłym zapaleniu wyrostka robaczkowego. Rentgenogramy prawidłowego jelita cienkiego , rzeźby błony śluzowej końcowej części jelita krętego i błony śluzowej jelita grubego . Badaniem radiologicznym jelit, tak jak i innych narządów, stwierdza się jedynie objawy rozpoznawcze radiologiczne, nieraz bardzo doniosłe. Mogą one dopiero przy uwzględnieniu całokształtu chorobowego wybitnie dopomóc w rozpoznaniu stanu chorobowego. 4. Wziernikowanie odbytnicy i dolnej odnogi okrężnicy esowatej ( Rectorottumoscopiai ). Palcem można zbadać odbytnicę na przestrzeni najwyżej 9-10 cm powyżej odbytu. Natomiast wziernikowanie umożliwia obejrzenie odbytnicy i dolnej części okrężnicy esowatej na przestrzeni do 30 cm. Wziernikowanie jest wskazane we wszystkich przewlekłych chorobach tej części jelita grubego, zwłaszcza gdy jest podejrzenie wysoko usadowionego nowotworu złośliwego, polipów, wysoko leżących żylaków wywołujących często uporczywe krwotoki z następową niedokrwistością itd. Wziernikowanie umożliwia nadto miejscowe leczenie w przypadkach polipów, miejscowych spraw wrzodziejących itd. [przypisy: leczenie endometriozy, medycyna choroby, leczenie niepłodności Warszawa ]