ROZPOZNANIE CHOROB JELIT

ROZPOZNANIE CHOROB JELIT Rozpoznanie choroby jelit opiera się: 1) na bardzo dokładnie zebranych wywiadach dotyczących dolegliwości chorego, początku choroby, dotychczasowego jej przebiegu, stosowanego leczenia, jego wpływu na chorobę, żywienia się chorego, jego trybu życia, nawyknień, przebytych chorób oraz stosunków dziedzicznych; 2) na dokładnym badaniu narządu trawienia podstawowymi metodami fizycznymi, uzupełnionym badaniem kału oraz badaniem radiologicznym przewodu pokarmowego, a w razie potrzeby także wziernikowaniem odbytnicy i dolnej części okrężnicy esowatej; 3) na dokładnym badaniu ogólnego stanu chorego oraz stanu innych narządów. Pomimo bardzo sumiennego zbadania chorego we wszystkich tych kierunkach zdarzają się przypadki, w których rozpoznanie określi się dopiero za -pomocą próbnego otwarcia jamy brzusznej (laparotomia explorativa). Dotyczy to przede wszystkim chorych podejrzanych o nowotwór złośliwy, w tych bowiem przypadkach dłuższe spostrzeganie, niezbędne do ścisłego rozpoznania, może być ze szkodą dla chorego, zależnie od dalszego rozrastania się nowotworu. Leczenie dietetyczne F. [podobne: fluoryzacja zębów cena, allegro sokowirówka, skrobia w kale ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro sokowirówka fluoryzacja zębów cena skrobia w kale