W zaparciu kurczowym stosuje sie galwanizacje

W zaparciu kurczowym stosuje się galwanizację. Lepsze wyniki uzyskuje się po elektryzacji wewnętrznej, która polega na tym że jedną elektrodę wprowadza się głęboko do odbytnicy, a drugą umieszcza się na brzuchu, niż po elektryzacji zewnętrznej, gdy jedną elektrodę umieszcza się na brzuchu, a drugą w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Leczenie miesieniem brzucha poprzedza się dokładnym opróżnieniem jelit z zalegających mas kałowych. Leczenie farmaceutyczne. Działanie leków na opróżniającą czynność jelit uzyskuje się w różny. sposób. Jedne leki pobudzają czynność ruchową jelit przez zmianę cech zawartości jelitowej, inne działają bezpośrednio na samą ścianę jelit lub wywierają to działanie pośrednio, wywołując obfite przesiąkanie płynu z naczyń krwionośnych do światła jelit i jednocześnie hamując wsysanie w jelitach. Inna grupa leków osiąga skutek rozwalniający przez zniesienie nadmiernego stanu kurczowego jelita grubego. Do leków działających przez zmianę cech zawartości jelitowej należą niektóre oleje i środki pęczniejące. Z olejów stosuje się najczęściej parafinę(pamffinum liquidum). Działanie jej polega na tym, że ona łatwo impregnuje w postaci kropelek zbity kał i utrudnia wsysanie zeń wody. Pogląd, że parafina jakby naoliwia ścianę jelit, okazał się niesłuszny. Lek podaje się w postaci oleum paraffini purissimum po 1-3 łyżki stołowe przed snem. Parafina działa najskuteczniej w kurczowym zaparciu stolca oraz w chorobach przebiegających z wtórnym zaparciem kurczowym. [patrz też: zastawka bauhina, zapaść krążeniowa, internista wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: internista wikipedia zapaść krążeniowa zastawka bauhina