Wziernikowanie nalezy poprzedzic dokladnym oczyszczeniem przewodu pokarmowego

Wziernikowanie należy poprzedzić dokładnym oczyszczeniem przewodu pokarmowego, przy czym ostatnią lewatywę oczyszczającą stosuje się najpóźniej na 3 godz. przed wziernikowaniem, a to dla uniknięcia zalewania rektoromanoskopu przez wodę. Wziernikowanie wykonywa się w położeniu kolanowo-łokciowym chorego z udami ustawionymi prostopadle do posłania po uprzednim zbadaniu odbytnicy palcem. W tym położeniu ciśnienie śródbrzuszne jest ujemne, wskutek czego podczas wprowadzania wziernika odbytnica i okrężnica esowata łatwiej się rozwijają. U ciężko chorych badanie wykonywa się na chorym leżącym na lewym boku. Ogrzawszy wziernik i nasmarowawszy go grubą warstwą wazeliny wprowadzamy go w kierunku poziomym na odległość 5 cm od odbytu, usuwamy mandryn wziernika i włączywszy światło posuwamy wziernik bardzo ostrożnie pod kontrolą oka ku górze na odległość mniej więcej 11 cm od odbytu. Jesteśmy teraz w pobliżu przejścia odbytnicy w odnogę dolną okrężnicy esowatej, zaznaczonego fałdem (plica rectoromana). Poruszając ostrożnie wziernikiem we wszystkich kierunkach znajdujemy wejście do okrężnicy i posuwamy wziernik dalej kierując go ku dołowi. Całe badanie należy wykonywać bez forsowania, ostrożnie, powoli. Dostające się do wziernika cząsteczki kałowe oraz wydzielinę usuwa się za pomocą długich drewnianych patyczków, zaopatrzonych w waciki. Po wprowadzeniu wziernika – ile możności na większą odległość . od odbytu powoli usuwa się go i na drodze powrotnej dokładnie bada się oglądaniem stan błony śluzowej oznaczając równocześnie odległość spostrzeżonych zmian od odbytu. Najczęściej używa się wziernika (rektoromanoskopu) Straussa. Jeżeli chodzi o zbadanie wyłącznie dolnej części odbytnicy, można użyć zamiast niego anuskopu. E. [podobne: opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej chomikuj, fluoryzacja zębów cena, choroba lokomocyjna u psa ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba lokomocyjna u psa fluoryzacja zębów cena opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej chomikuj