Adjuwant Capecitabine na raka piersi po chemioterapii przedoperacyjnej ad 9

Przedłużenie z kapecytabiną w porównaniu do kontroli w czasie przeżycia wolnego od choroby (współczynnik ryzyka nawrotu, drugi nowotwór lub śmierć, 0,58) i całkowity czas przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu, 0,52) był szczególnie zauważalny wśród pacjentów z potrójnie ujemną chorobą. Wśród pacjentów z chorobą hormonozależną od receptorów obserwowaliśmy podobną tendencję o zmniejszonej wartości (współczynnik ryzyka nawrotu, drugi nowotwór lub śmierć, 0,81, współczynnik ryzyka zgonu, 0,73). Randomizowane badanie przeprowadzone przez Coalición Iberoamericana de Investigación i Oncología Mamaria (CIBOMA / 2004-01 / GEICAM / 2003-11; ClinicalTrials.gov number, NCT00130533), którego konstrukcja jest podobna do tej zastosowanej w naszym badaniu, jest obecnie w toku. skuteczność adiuwantowej kapecytabiny po standardowej chemioterapii u pacjentów z potrójnie ujemnym rakiem.34 W odniesieniu do bezpieczeństwa, w naszym badaniu często występowały znane działania niepożądane kapecytabiny, chociaż większość reakcji nie była ciężka. Zespół dłoniowo-podeszwowy – najczęstsza reakcja niepożądana kapecytabiny – wystąpił u prawie 75% pacjentów otrzymujących kapecytabinę. Inne częste zdarzenia to mielotoksyczne działanie, zaburzenia czynności wątroby i objawy żołądkowo-jelitowe. Dawki kapecytabiny, które zastosowano w naszym badaniu, mieściły się w zakresie zatwierdzonym w krajach zachodnich. Zgodnie z międzynarodowymi standardami, 35 dla kapecytabiny stosowano następujący reżim dawkowania: 1250 mg na metr kwadratowy, dwa razy dziennie, w dniach do 14 co 3 tygodnie, a następnie wycofano tydzień. Chociaż niektórzy pacjenci mieli zmniejszenie dawki lub wycofanie kapecytabiny ze względu na działania niepożądane (głównie zespół dłoniowo-podeszwowy), względna intensywność dawki u około 80% pacjentów utrzymywała się podczas okresu leczenia wynoszącego sześć lub osiem cykli. W przypadku raka żołądkowo-jelitowego stwierdzono, że toksyczność żołądkowo-jelitowa fluoropirymidyn (w tym kapecytabiny) jest niższa u pacjentów azjatyckich niż u pacjentów białych.36,37 Ponadto profil farmakokinetyki kapecytabiny może nieznacznie różnić się między Azjatami a nie Azjatami; dlatego należy starannie rozważyć różnice rasowe w profilu bezpieczeństwa kapecytabiny po standardowej chemioterapii antracykliną lub taksanem u pacjentów z rakiem piersi. Przy odpowiedniej modyfikacji dawki lub schematu leczenia toksycznych skutków kapecytabiny oczekuje się, że wyniki naszego badania będą miały zastosowanie do pacjentów w krajach zachodnich.
Podsumowując, kapecytabina wykazała skuteczność jako opcję uzupełniającą u pacjentów z rakiem sutka HER2-ujemnym, którzy mieli resztkową chorobę inwazyjną po standardowej chemioterapii neoadiuwantowej. Nasze badanie wykazało, że terapia uzupełniająca kapecytabiną przedłuża czas przeżycia wolnego od choroby i całkowite przeżycie wśród pacjentów z rakiem piersi, którzy mieli złe rokowanie, w tym z potrójną ujemną chorobą, i był związany z oczekiwanymi efektami toksycznymi.
[podobne: fluoryzacja zębów cena, allegro sokowirówka, endometrioza w bliźnie ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro sokowirówka endometrioza w bliźnie fluoryzacja zębów cena