Buforowe wlasciwosci osocza krwi

Buforowe właściwości osocza krwi zależą od tzw. Układów buforowych. Do układów buforowych należy: L kwas węglowy j, węglan sodowy jako tzw. Układ węglanowy, 2. jednowartościowy i dwuwartościowy kwaśny fosforan sodu jako u kład fosforowy i 3. białka- , osocza 1 białczany tak zwany układ białkowy, który jest zdolny wiązać zarówno jony wodorowe jak -i wodorotlenowe – w zależności od oddziaływania środowiska. Prócz tego wielką zdolność buforową posiada hemoglobina, która przenosi tlen. Hemoglobina, bowiem przyłączając tlen przechodzi w oksyhemoglobinę, czyli w ciało silniej dysocjujące, w związku z czym staje się ona silniejszym kwasem niż hemoglobina, która jest kwasem słabo dysocjującym, Największą zdolność buforową we krwi wykazuje hemoglobina – oksyhemoglobina, układ węglanowy posiada tę zdolność w mniejszym stopniu układ fosforanowy w jeszcze mniejszym stopniu, w najmniejszym zaś białka: osocza krwi. [patrz też: fluoryzacja zębów cena, choroby genetyczne człowieka, apteka internetowa kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: apteka internetowa kraków choroby genetyczne człowieka fluoryzacja zębów cena