Ciala hamujace wydzielanie soku zoladkowego posiadaja duze znaczenie

Ciała hamujące wydzielanie soku żołądkowego posiadają duże znaczenie. Jeżeli bowiem wytwarzanie się bodźców sekretynowych odbywa się przez szereg godzin pod wpływem przedostawania się do jelit kwasu solnego, to wydzielanie soku żołądkowego musiałoby odbywać się nieomal bez przerwy. W rzeczywistości jednak mamy w czynności wydzielniczej okresy spoczynkowe, co dałoby się właśnie wytłumaczyć działaniem bodźców hamujących, które w myśl moich badań wytwarzają się w dolnych odcinkach przewodu pokarmowego i powstają po dojściu pokarmu do kiszek grubych. Żołądek jest już zwykle pusty w tym czasie, gdy pokarm dostaje się do kiszki grubej, wobec czego wydzielanie soku nie jest . wtedy potrzebne dla spraw trawienia, praca zaś żołądka w tych przypadkach nie byłaby. przez ustrój wyzyskana, a nawet mogłaby być szkodliwa, doprowadzając do powstawania, wrzodu. Dlatego wytwarzanie się bodźca hamującego wydzielanie jest dla ustroju korzystne i celowe. Z moczu kobiet ciężarnych i zdrowych wyosobniono podobne ciało, hamujące wydzielanie soku żołądkowego, które nazwano urogastronem ślinianki wytwarzaj ą swoiste ciało, obniżające ciśnienie krwi nie są to w ścisłym znaczeniu hormon y i raczej należy przypuszczać, że są to ciała powstające jako produkty przemiany materii tkanek. Te produkty nazywają się także parahormonami, a jak wiemy, parahormonem jest także C02, który niewątpliwie posiada decydujący wpływ na ośrodek oddechowy. Dl) parahormonów zaliczają się rozmaite ciała wytwarzane przez serce, nerki, śledzionę, wątrobę, mięśnie i inne tkanki. [więcej w: rehabilitacja zakopane kolejka, forum biolog medycyna, choroba lokomocyjna u psa ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba lokomocyjna u psa forum biolog medycyna rehabilitacja zakopane kolejka