Genetyczne powiązania z ciążowym czasem trwania i spontaniczne porody przedwczesne

Pomimo dowodów na to, że czynniki genetyczne przyczyniają się do czasu trwania ciąży i ryzyka porodu przedwczesnego, nie zidentyfikowano silnych związków z wariantami genetycznymi. Użyliśmy dużych zestawów danych, które obejmowały czas trwania ciąży w celu określenia możliwych powiązań genetycznych. Metody
Przeprowadziliśmy badanie asocjacji genomewidów w odkryciu zestawu próbek uzyskanych od 43 568 kobiet o europejskim pochodzeniu, wykorzystujących czas trwania ciąży jako ciągłą cechę i termin lub poród przedwczesny (<37 tygodni) jako wynik dychotomiczny. Wykorzystaliśmy próbki z trzech skandynawskich zbiorów danych (obejmujących łącznie 8643 kobiet) do przetestowania pod kątem replikacji genomowych loci, które wykazywały znaczące połączenie genomewidu (P <5,0 × 10-8) lub związku o sugestywnej wartości (P <1,0 × 10- 6) w zestawie wykrywania.
Wyniki
W zestawach danych dotyczących wykrywania i replikacji cztery loci (EBF1, EEFSEC, AGTR2 i WNT4) były istotnie związane z czasem trwania ciąży. Analiza funkcjonalna wykazała, że implikowany wariant w WNT4 zmienia wiązanie receptora estrogenu. Powiązanie między wariantami w ADCY5 i RAP2C i czasem trwania ciąży miało sugestywne znaczenie w zestawie wykrywania i znaczące dowody na powiązanie w zestawach replikacyjnych; warianty te wykazały również znaczenie dla całej genomu we wspólnej analizie. Typowe warianty w EBF1, EEFSEC i AGTR2 wykazały związek z porodem przedwczesnym ze znaczeniem genomewidu. Analiza diad matki i dziecka sugerowała, że te warianty działają na poziomie genomu matczynego.
Wnioski
W tym badaniu asocjacyjnym genomewidu stwierdziliśmy, że warianty w loci EBF1, EEFSEC, AGTR2, WNT4, ADCY5 i RAP2C były związane z czasem trwania ciąży i wariantami w loci EBF1, EEFSEC i AGTR2 z porodem przedwczesnym. Wcześniej ustalone role tych genów w rozwoju macicy, żywieniu matek i kontroli naczyń wspierają ich mechanistyczne zaangażowanie. (Finansowane przez March of Dimes i inne.)
Wprowadzenie
Urodzenia przedwczesne (definiowane jako poród przed 37 zakończonymi tygodniami ciąży) dotykają 9,6% ciąż w Stanach Zjednoczonych1 i ponad 15 milionów ciąż na świecie każdego roku. Jest to najczęstsza przyczyna śmierci u noworodków i dzieci w wieku poniżej 5 lat.23 Większość urodzeń przedwczesnych powstaje w wyniku spontanicznego, idiopatycznego początku skurczów macicy lub pęknięcia błon płodowych.4 Znaczna część dowodów wykazała wpływ na czas trwania ciąży i ryzyko przedwczesnego porodu.5 Na przykład badania nad bliźniętami i badaniami rodzinnymi sugerują, że od 30 do 40% zmienności w czasie porodu i ryzyka porodu przedwczesnego wynika z czynników genetycznych, które w dużej mierze, ale nie wyłącznie, występują w genomie matki.6-10
Przedwczesne porody i ogólnie czas trwania ciąży to skomplikowany fenotyp, na który wpływają zarówno genomy matki, jak i płodu. Definicja porodu przedwczesnego jako cechy dychotomicznej na podstawie nieco arbitralnego odcięcia 37 tygodnia ciąży, a nie czasu urodzenia dla określonego poziomu dojrzałości płodowej lub jako cechy ciągłej, ogranicza interpretację danych i zmniejsza statystyczną moc do wykrywania asocjacji.11 Dlatego przetestowaliśmy pod kątem powiązań genetycznych z czasem trwania ciąży (cecha ilościowa) oraz przedwczesnym porodem (cecha dychotomiczna)
[podobne: choroba lokomocyjna u psa, opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej przedszkole chomikuj, tania apteka internetowa ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba lokomocyjna u psa opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej przedszkole chomikuj tania apteka internetowa