METODA LECZENIA ODKAZAJACA

METODA LECZENIA ODKAŻAJĄCA (METHODUS MEDENDI DESINFICIENS) Metoda leczenia odkażająca jelita ma za zadanie zahamować wzrost bakterii chorobotwórczych w jelitach. Często można to osiągnąć samą dietą, mianowicie przez zarządzenie diety białkowej w przypadkach nadmiernego kiśnienia w jelitach oraz diety przeważnie węglowodanowej, w razie wzmożonego gnicia w jelitach. Odkażająco działają także leki rozwalniające oraz adsorbujące. Z innych leków stosuje się nierozpuszczalne w wodzie estry fenolowe, które w jelitach rozkładają się wytwarzając fenol. Najczęściej podaje się salol (salol s. phenylium salicylicum) w dawce 0,,3,-0,5. W biegunkach i w niestrawności jelitowej fermentacyjnej oraz gnilnej skutecznie działa jako, środek odkażający enterowioform (enterovioform) w dawce po jednym kołaczyku 3 razy dziennie. W biegunkach powstających na tle zakażenia przewodu pokarmowego pełzakami oraz wielkouśćcem jelitowym, nieraz także w niestrawności jelitowej fermentacyjnej, a także w biegunkach na tle nieswoistego nieżytu jelit oraz wrzodziejącej gruźlicy jelit nieraz skutecznie działa jako środek odkażający acetarsol podawany po 0,25 g kilka razy dziennie. W biegunkach pochodzenia pasożytnego dla zapobieżenia nawrotowi biegunek poleca się leczenie acetarsolem kilkomiesięczne, chociaż pasożyty, nawet otorbione ich postaci, znikają zazwyczaj dość szybko. Jako środki odkażające stosuje się także wewnętrznie i w lewatywach yatren. oraz akrynol (acrinol, rivanl), domięśniowo lub podskórnie 4ro chlorek emetyny. Niektórzy polecają także przetwory sulfonamidowe w postaci np. sulfatiazolu(sulfathiazol) lub sulfaguanidanu (sulfaguanidan) po 1,0 3 razy dziennie, podając je przez kilka dni. Skuteczniej odkaża przewód pokarmowy aureomycyna. Podaje się ją po 0,75 3 razy dziennie. V. [hasła pokrewne: zapaść krążeniowa, ceny protez, skrobia w kale ]

Powiązane tematy z artykułem: ceny protez skrobia w kale zapaść krążeniowa