OGÓLNE ZASADY POSTEPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO W CHOROBACH JELIT

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO W CHOROBACH JELIT Zapobieganie chorobom jelit polega na racjonalnym żywieniu przestrzeganiu higieny żywienia, na leczeniu chorób innych narządów, często. wikłających się chorobami przewodu jelitowego, także chorób przemiany materii i na unikaniu działania czynników uszkadzających anatomicznie, czy też czynnościowo jelita. Leczenie w chorobach jelit powinno być przede wszystkim przyczynowe. Prócz tego. ma ono za zadanie oszczędzać chory narząd lub pobudzać go do większej pracy. Nadto stosuje się postępowanie przeciwobjawowe i w niektórych chorobach leczenie chirurgiczne. 1. LECZENIE DIETETYCZNE Wśród metod zachowawczych pierwsze miejsce zajmuje leczenie dietetyczne, zadość czyniące zasadzie oszczędzania chorego narządu albo też jego pobudzania. Znaczenie tej metody w lecznictwie chorób jelit można porównać z doniosłością naparstnicy w lecznictwie. chorób narządu krążenia. Zależnie od rodzaju choroby jelit dieta jest różna, a nawet w tej samej chorobie w różnych jej okresach nie jest ta, sama. Toteż szczegóły diety podam dla każdej choroby z osobna w części szczegółowej, tutaj zaś przytoczę tylko ogólne wytyczne, na których opiera się leczenie dietetyczne w chorobach jelit. W ostrych chorobach jelit leczenie dietetyczne trwa stosunkowo krótko. Zadaniem leczenia dietetycznego jest dokładne dostosowanie jakości i ilości pokarmów do zmiany chorobowej w jelitach. [hasła pokrewne: zapaść krążeniowa, rehabilitacja zakopane kolejka, protezy acetalowe ]

Powiązane tematy z artykułem: protezy acetalowe rehabilitacja zakopane kolejka zapaść krążeniowa