Wykształcenie w zakresie medycyny trwa co najmniej 6 lat.

 

 

width=300Lekarz to osoba posiadająca wiedzę oraz uprawnienia do rozpoczęcia i prowadzenia procesu leczniczego ludzi. W Polsce to osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, potwierdzona wymaganymi dokumentami do udzielania świadczeń zdrowotnych. W szczególności jest to badanie stanu zdrowia, rozpoznawania chorób, zapobiegania, leczenia i rehabilitacji, a także wydawanie opinii, orzeczeń lekarskich, udzielania porad. słomkowy kapelusz krzyżówka, aby posługiwać się tym tytułem są zobowiązani ukończy sześcioletnie jednolite studia na wydziale lekarskim. Dwa semestry na ostatnim roku to wyłącznie nauczanie praktyczne. Prawo wykonywania zawodu lekarza zdobywa się po zrealizowaniu trzynastomiesięcznego stażu oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego z wynikiem pozytywnym. Zasady wykonywania aktywności zawodowej reguluje ustawa o zawodach lekarza oraz lekarza dentysty. Istnieje szereg specjalizacji medycznych, co wymaga dodatkowego kształcenia się, jednak zapewnia wykonywania czynności diagnostycznych oraz leczniczych ukierunkowanych na daną dysfunkcję różnych układów systemowych organizmu.

Powiązane tematy z artykułem: słomkowy kapelusz krzyżówka