ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ. Do prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych muszą istnieć odpowiednie warunki fizyko-chemiczne środowiska; w których te procesy odbywają się. W ustroju . istnieje dążność do utrzymania stałości ciepłoty, ciśnienia osmotycznego, stężenia elektrolitów i oddziaływania środowiska, czyli utrzymania odpowiedniego pH krwi i płynów tkankowych. Zmiana tych warunków pod wpływem różnych czynników prowadzi do zwichnięcia prawidłowych procesów fizjologicznych, co daje rozmaite objawy chorobowe, Największą stałość fizyko-chemiczną wykazuje krew, stałe zaś stężenie jer jonów wodorowych jest wynikiem jednej z najbardziej doskonałych regulacji ustroju. PH krwi przy ciepłocie 37° wynosi od 7,30 do 7,45 – średnio, 7,36, czyli krew posiada oddziaływanie bardzo słabo zasadowe i to pH jest. w zasadzie wartością stałą. Stałość oddziaływania krwi posiada zasadnicze biologiczne znaczenie, gdyż rozmaite procesy komórkowe mogą prawidłowo przebiegać tylko wtedy, gdy środowisko -będzie zawierać odpowiednie stężenie jonów wodorowych. [patrz też: zapaść krążeniowa, stomatologia nad utratą, nike thea allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: nike thea allegro stomatologia nad utratą zapaść krążeniowa